‘CAATJE‘ BEZORGT JOHAN BOONEN UIT BUGGENUM HET GOUD OP BARCELONA!

Wat zou Barcelona 2021 gaan geven was op voorhand de vraag? Voor de vlucht waren er al wel grote ‘veranderingen‘ gekomen. Zo is Barcelona al vele decennia de vlucht van Cureghem Centre. Wanneer zouden zij met de organisatie van deze vlucht zijn begonnen? Zo‘n 60 of 70 jaar geleden? Echter met ingang van 2021 is Barcelona in handen gekomen van de Belgische Verstandhouding (Entente Belge) en organiseert zij de vlucht in België en internationaal. Voor een buitenstaander is het gissen naar de reden maar ‘van buitenaf‘ waren er wel al tekenen van ‘verval‘ op te merken. De eigen website van Cureghem Centre wordt al geruime tijd niet meer bijgehouden met geen uitslagen erop van de recente edities van 2019 en 2020. Het kiezen van een nieuwe losplaats was de laatste jaren een ‘vreemde‘ zaak met steeds grotere vliegafstanden en lossingsplaatsen die meer het binnenland ingingen.

Heeft Cureghem Centre geen mannen meer die capabel zijn om de kar te trekken en de zaak in goede banen te leiden? Hoe het ook zij Barcelona en Curgehem Centra waren een twee-eenheid, een monument in de duivensport. En monumenten moet we zeker blijven koesteren en zuinig op zijn. Maar het moet natuurlijk wel naar behoren blijven functioneren en met de tijd meegaan. Hoe vaak zagen we vroeger niet de foto‘s van de huldiging van Barcelona die plaatsvond in het Constant Vandenstockstadion van Anderlecht in Brussel. Dat was me altijd een deftige bedoening en een plaats waar men maar al te graag gehuldigd werd!

Het restaurant dat aldaar gevestigd was heeft intussen ook haar poorten gesloten lezen we en het stadion heet tegenwoordig Lotto Park. Maar hoe het ook zij niet getreurd en we moeten in volle vaart voorwaarts. Barcelona 201 heeft een nieuwe lossingsplaats gekregen en wel even noordelijk van Barcelona en dat geeft een beduidend kortere vliegafstand. Omdat de nieuwe lossingsplaats meer oostelijk ligt is de vliegafstand voor westelijk (in hun land) wonende liefhebbers minder afgenomen dan voor hen die oostelijk wonen. Grofweg is de vlucht zo‘n 47 tot 52 km korter geworden dan in 2020 en dat is een redelijk slokje op de gehele borrel. De vlucht is altijd al moeilijk en zwaar genoeg mag men stellen. En na twee dagen uitstel gingen de duiven op zondag 11 juli om 6.45 uur de lucht in op de nieuwe losplaats in het dorp Vilanova del Vallès dat zo‘n 20 km noordelijk van Barcelona ligt en wat oostelijker. Onder prima omstandigheden kon er worden gelost en op de satellietbeelden viel te zien dat de duiven tot halverwege Frankrijk onder een wolkeloze hemel konden vliegen. En de temperatuur zou in de middag in Frankrijk niet naar hoge waarden stijgen maar rond de 23 graden Celsius schommelen en opvallend genoeg was het in Nederland even warm of zelf warmer. De wind waaide in Frankrijk lichtjes uit het oosten en die wind zouden de duiven op het grootste gedeelte van de vliegroute houden. De neutralisatietijd zou op zondag om 22.53 uur ingaan en vanaf 6.45 uur geeft dat een vliegtijd van 16 uur en 8 minuten. En aangezien de kortste vliegafstanden in Frankrijk zo‘n 880 km bedragen zouden er bij een redelijk verloop zeker duiven de eerste vliegdag geklokt kunnen. Een snelheid van 55 km per uur of 916 m.p.m. zou toch minimaal mogelijk moeten zijn? Maar voorspellen is in de duivensport vaak een moeilijke zaak en zeker op Barcelona!

Eerste duiven
Hoeveel deelnemers aan Barcelona zullen afgelopen zondagavond en maandagmorgen niet de meldingslijsten heel regelmatig hebben bekeken? Voor Nederlanders is dat eerst die van Pipa waarop alle internationale meldingen komen. En vanuit Frankrijk met een kortste afstand van rond de 880 km en het Duitse Saarland met een kortste afstand van rond de 930 km mogen die het eerste verwacht worden. Maar gaat dat ook zo? De vroegste duif werd om 20.39 uur gemeld vanuit het Franse Heutrégiville en die reikte tot 1051 m.p.m. Een minuut later en wel om 20.40 uur werd in Franse Rollot een duif geklokt die 17 km meer moest vliegen en een snelheid van 1070 m.p.m. kreeg die toegewezen. En daarna kwam de drieklapper van Ludovic Guirado uit Saint Nicolas d‘Aliermont en dat dorp ligt in de buurt van de kustplaats Dieppe en bijna aan het Kanaal in de hoge noorden van Frankrijk. Ludovic klokte maar liefst drie duiven om 20.45, 20.54 en 20.56 uur. Op bijna 929 km werden zijn duiven snelheden aan 1105, 1093 en 1091 m.p.m. geklasseerd. Op iets grotere afstanden daar langs de Franse kust werden nog meer vroege duiven geklokt maar die konden die snelheden niet overstijgen. Maar zo‘n 1,5 uur na de eerste duif van Ludovic Guiroda zorgde een Franse duif nog voor een grote verrassing. In de noordpunt van Frankrijk op 1048 km klokte Robert Ben in Calais om 22.18 uur en zijn duif ging de ranglijst aanvoeren met een snelheid van 1118 m.p.m. . En in Calais zit men al 100 km westelijker dan het meest westelijke punt van Nederland in Zeeuws- Vlaanderen. De liefhebber Rober Ben is natuurlijk gekend van zijn ‘Super Ben‘ en deze doffer van 1998 schitterde vier jaar op de vluchten Barcelona en Perpignan. In zijn stamboom zat hoofdzakelijk Nederlands fondbloed. Op zondagavond stonden twee Belgische duiven geklasseerd maar daar was er later eentje van over en die werd in Pesche onder Charleroi geklokt en die zal de 13e internationaal gaan winnen. Voordat een Nederlandse liefhebber een Barcelonaduif zou kunnen klokken moest er tot maandag gewacht worden. Alhoewel er was een Nederlandse liefhebber die op zondagavond een Barcelonaduif in de klok had en wel Willem van Breene die om 21.04 uur draaide. Hij woont echter in het Franse Saint Germain du Pert en dat is een dorpje aan de Normandische kust en dat is de omgeving alwaar D-day in juni 1944 plaatsvond en de geallieerde troepen aan land kwamen om de Duitsers te gaan verdrijven. Willem van Breene woont daar uiterst westelijk in de voorvlucht en zijn duif zal aan 1049 m.p.m. de 19e internationaal gaan winnen. Willem van Breene is uit Driebergen afkomstig en maakte vorig jaar nog deel uit van het NPO-bestuur. Met het oostelijke windje bleek het mogelijk daar zo‘n vroege duif te klokken. ‘s Avonds waren zo‘n 36 Franse duiven door.

Nederlands goud.
Hoe laat mochten de eerste Nederlandse Barcelonavliegers worden verwachten? Een extra nachtje buiten en stoppen met vliegen doet de snelheid toch drukken? Geen duiven met deze weersomstagheden toch die in de neutralisatietijd wat extra vliegtijd ‘pikken‘ en zo hun snelheid op papier kunnen doen stijgen? De neutralisatietijd liep van 22.53 tot en met 5.12 uur en tussen 5 en 6 uur werd in de voorvlucht slechts 1 duif geklokt. In Nederland werd de eerste Barcelonaduif om 7.14 uur geklokt in Buggenum. Johan Boonen zag ze niet aankomen daar haar hok achter een ander hok staan en Johan die duiven niet altijd kan zien vallen. Op zijn Unikonsysteem kreeg hij de melding door en dat terwijl hij juist gezien had dat er nog geen duif in Nederland was gemeld. Dat moest wel een vroege duif zijn! Het was de tweejarige nestduivin NL19-10984759 die er op Barcelona echt de vaart had ingezet. Op 1112 km kwam zij tot een snelheid van 1020 m.p.m. Maar als men in Limburg bovenaan de meldingslijst van de ZLU komt te staan dan is het altijd afwachten of de overvlucht nog een snellere duif gaat brengen en zeker op Barcelona is die kans in het verleden niet onaanzienlijk gebleken. Een uur later (8.13 uur)klokte Cor de Heijde in Made terwijl die 29 km verder zit en met een snelheid van 993 m.p.m. zou hij uiteindelijk het nationale zilver gaan grijpen terwijl hij het eerst twee prijsduiven heeft met een tweede duif die twintig minuten (8.33 uur) later werd geklokt. In de ‘echte‘ overvlucht klokten Kees Niesten in het Noord-Hollandse Uitgeest en Frans Hummelink in het Overijsselse Vorden twee bomvroege duiven. En Frans Hummelink had zelfs maar één duif mee. Ook met 1 duif mee zitten de comb. ten Cate in Hattemerbroek op 1245 km met prijs 17 en Bernard Brouwer in Breda met prijs 21 puur aan de kop. En op Barcelona zijn dan altijd veel ogen gericht op Jelle Jellema die op 1241 km in Nijverdal met duiven om 10.07 en 10.23 uur weer twee duiven in de nationale top-10 heeft.

Gebroeders Boonen
Bij het zien van de naam Boonen bovenaan de meldingslijst moesten we gelijk denken aan de liefhebber Boonen die twee jaar terug ook een aansprekende zege op een ZLU-vlucht wist te behalen. Het is geweten dat er twee broers Boonen in Buggenum op de grote fond meespelen. Maar wint nu dezelfde van 2019 ook Barcelona 2021? Nee, het is nu Johan Boonen die de ‘schoonste‘ grote-fondvlucht van het jaar weet te winnen en in 2019 was het broer Wil Boonen die op nationaal Marseille zegevierde. Johan en Wil Boonen komen uit Neer alwaar ze jaren met hun vader Loet en een oom in combinatie hebben gespeeld. In hun toenmalige bond Phoenix ‘schopten‘ het zelfs tot algeheel generaal kampioen. En vader Loet was ook een echte verenigingsman en maar liefst 40 jaar voorzitter van de p.v. Tot Ziens. In 2017 is vader Loet overleden. De broers Johan en Wil zijn allebei in Buggenum gaan wonen. Wil kocht er in 2004 een huis en Johan volgde in 2008. Wil is daar bijna de buurman van Jan Theelen en Johan is in de straat komen te wonen alwaar Jan Theelen zijn café ‘Oppe Berg‘ had. En dat café was een paar decennia een trekpleister voor duivenmelkers. Allereerst voor de duiven van de kastelein zelf maar ook omdat er in die jaren veel duivenverkopingen werden gehouden. Op de website van de broers lezen: “Vanaf 2010 werd gestart met een missie. Deze missie was het excelleren op de internationale vluchten met als hoofddoel Barcelona. Om dit te bereiken werd er flink in kwaliteit geïnvesteerd. Als basis werden de duiven van Ton Vorselen uit Thorn aangeschaft. Deze duiven lopen als een rode draad door onze huidige kolonie. Als aanvulling werdener bij diverse topspelers duiven aangeschaft.. Zoals o.a. bij Rogier Nijs in Tegelen, comb. Nouwen-Paesen in Peer (België), comb Janssens-Hausoul in Epen, comb. Schreurs- Hauben in As (België) en Jos Martens in Stein. Opvallend is zeker dat de broers met een hun eigen kolonie spelen maar een gezamenlijk kweekhok hebben, alles met elkaar overleggen en altijd samen optrekken.

Caatje
Met flinke ploegen zijn de broers Boonen naar Barcelona gegaan. Johan is met 33 duiven aan de start gekomen en Johan met 32 duiven. En die 33 waren onder te verdelen in 11 weduwnaars, 3 nestdoffers en 19 nestduivinnen. En het nationale goud is gewonnen door de tweejarige nestduivin NL-1084759 die na haar zege de naam ‘Caatje‘ heeft gekregen. En dat is een verwijzing naar de vrouw van Johan die Carin heet en hij noemt haar ook vaak Caatje. De duivin vertrok op jongen van 2 tot 3 dagen naar Barcelona en haar laatste vlucht dit jaar was Limoges en op die vlucht vloog ze in District 1 prijs 27 van 143 duiven terwijl dat provinciaal geen prijs meer was. Toeval of niet op Limoges vertrok ze wel als 1e-getekende. Na die Limoges zijn de duiven door broers nog veelvuldig gelapt. Soms wel drie keer in een weekeinde en wel op vrijdag, zaterdag en zondag en de nestduiven gingen altijd mee. De verste lossingsplaats was Sankt Vith en dat ligt in de Belgische provincie Luik tegen Luxemburg en Duitsland aan. De oostlijn wilden ze aanhouden in verband met de vluchten Marseille, Barcelona en Narbonne. De afkomst van ‘Caatje‘ is wel een verrassing. Haar vader was een doffer van 2015 die bij Lothar Lessmeister in het Duitse Hütschenhausen werd aangekocht. Hij is een zoon van ‘Evita‘ die in 2006 de 1e nationaal Barcelona in Duitsland won en dat was ook goed voor de 7e prijs internationaal. Deze ‘Evita‘ werd weer gekweekt uit een duif van Kipp en zoon en een duif van Theo Ernest uit Halsteren. In 2016 won Lothar Lessmeister de 1e internationaal Barcelona en de winnares van deze vlucht was toen zes jaar oud en haar vader was een broer van ‘Evita‘. Deze Lessmeisterdoffer hebben Johan en Wil niet meer want nog niet zo heel lang geleden besloten ze hem te verkopen via de site van Herbots. Op een bepaald moment moeten er keuzes gemaakt worden en de kweekploeg kan niet blijven groeien. De moeder van ‘Caatje‘ is ook van buitenlandse afkomst en zij is afkomstig van Francois Callebaut uit het Belgische Meldert (gelegen tussen Lummen en Diest in Belgisch Limburg). Met deze liefhebber kwamen ze in contact door een opgevangen duif. Francois Callebout ving een jonge duif van Johan op en gaf die op. Als dank daarvoor schonken de gebroeders hem een koppel eitjes. En weer wat later schonk Francois Callebaut hen een jong uit zijn beste fondduif van het hok en wel ‘de Bonten‘ die in 2016 bomvroeg vloog van Marseille en Montelimar. En de moeder van ‘Caatje‘ is van het jaar dat haar vader die bomvroege prijzen vloog! Je zult het maar krijgen! En deze duivin zit nog op de kweekstal in Buggenum. Opvallend genoeg had Johan geen idee meer waar Francois woonachtig is en voor contact heeft hij nog een telefoonnummer paraat.

Vliegploeg
Johan begon het seizoen met 35 weduwnaars en 22 doffers en 40 duivinnen voor op nest. Voor het seizoen zijn de nestduiven niet gekoppeld geweest en gescheiden zijn ze allemaal ingevlogen. Voor de eerste grote-fondvlucht worden ze gekoppeld en op nest gebracht. En met een volledige baan erbij is het onderhouden en spelen van zo‘n kolonie geen sinecure en dat geldt voor Johan maar ook voor Wil die bovendien vrijgezel is en dus ook nog het huishouden helemaal zelf moet regelen en bestieren. Op de middaglossingen speelt Johan slechts twee oude weduwnaars die hun boontjes op deze discipline al ruim verdiend hebben. Beide doffers had dit jaar op St. Vincent prijs en bezorgde Johan een 100%-score. De twee gingen daarna naar Dax met nu hokgenoten die anders naar St. Vincent ZLU zouden gaan. En éen van de twee vloog op Dax weer prijs en als we de ringnummers mogen geloven zijn die twee doffers al 8 en 6 jaar oud! Natuurlijk is Barcelona de vlucht van het jaar voor Johan en Wil. En met het winnen van het nationale concours tegen 4819 duiven zal een droom zeker in vervulling zijn gegaan. Maar Johan stipte ook aan dat hij graag wat meer prijsduiven had willen draaien. Johan klokte om 8.51 uur nog een vroege duif die prijs 33 zal gaan winnen en kreeg om 11.10 uur zijn derde duif. Om 18.11 uur had hij zijn 7e duif terug. Broer Wil had om 17.50 uur er 11 in de klok zitten van de 32. Het voer betrekken de broers van Simons uit Ransdaal en daar komen ook de producten van Belgica-de Weerd vandaan. Johan voert Koopman all in one en Gerry Plus met als toetje daarbij pinda‘s. Voor gezondheidszaken wordt Norbert Peeters bezocht en daar kunnen ze ook in de avonduren terecht en dat is een voordeel voor hen die overdag moeten werken. Voor een fondvlucht krijgen de duiven een ornithosekuur van 5 dagen dagen gevolgd door een geelpil vlak voor de dag van inkorving plus een vitaminenpil van Vanhee en die krijgen ze ook na aankomst. Op maandag 12 juli moest Johan een extra vrije dag aan zijn baas vragen. De duiven van Barcelona zouden immers die dag gaan komen. En hoe schitterend kan zo‘n dag dan verlopen als men plots een duif een speciale naam moet gaan geven omdat ze de 1e nationaal Barcelona wint. En plots heeft Johan twee Caatjes in huis waar hij supertrots op is en vast zielsveel van houdt!

Ad van Gils